آرشیو پایگاه ها
در راستای برگزاری اجلاسیه ملی چهارهزار شهید استان گلستان

مردم و بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و محلات استان گلستان در حرکتی هماهنگ و نمادین بر سر در منازل شهدای سراسر استان پرچم جمهوری اسلامی ایران نصب کردند